เทคนิค การถ่ายวิดีโอ : ขั้นตอนในการตัดต่อวิดีโอ

รับถ่ายวิดีโอ โฆษณา การเรียงซีน (Assembly) เทคนิค การถ่ายวิดีโอ : ขั้นตอนในการตัดต่อวิดีโอ

รับถ่ายวิดีโอ โฆษณา การเรียงซีน (Assembly)

คือ การเรียงลำดับฟิล์มทั้งหมด เป็นลำดับหน้าหลังตามบทที่ ประพันธ์ของภาพยนตร์ จะใช้ดินสอ หรือ ปากกาทำเครื่องหมายบนเส้นภาพ และ เรียงเส้นให้ตรงกัน เพื่อรักษาความพร้อมของเส้นเสียง และ เส้นภาพไว้ การเปลี่ยนภาพแต่ละครั้ง จะทำให้ผู้ชมถูกกระตุ้นความอารมณ์ขึ้นอีกครั้งหนึ่ง แล้วความรู้สึกนั้นจะค่อยๆ ลดลงจนมีการตัดภาพอีกครั้งหนึ่ง ถ้าความยาวของพอ เหมาะกับอารมณ์ของผู้ชม ผู้ชมก็จะถูกกระตุ้นอารมณ์ตามจังหวะ ถ้าช็อตยาวเกินไปอารมณ์ ของผู้ชมจะราบเรียบไม่ตื่นเต้น แต่ถ้าช็อตสั้นเกินไป อารมณ์ของผู้ชมจะถูกกระตุ้นแต่เพียงบางเบา เพราะเกิดความเคยชิน ต้องให้ช็อตพอดีๆ

การตัดต่อขั้นแรก (Rough cut)

เป็นการตัดต่ออย่างง่ายๆ โดยตัดหน้า และ ท้ายของแต่ละเฟลม ออกเพื่อให้การแสดงต่อเนื่องกัน ตัดการแสดงที่ซ้อนกันอยู่ออก การตัดต่อในขั้นตอนแรก ผู้ตัดต่อสามารถเปลี่ยนแปลงสลับภาพ และ เสียงในแบบต่างๆ เพื่อให้ภาพยนตร์สามารถ สร้างอารมณ์ และถ่ายทอดเรื่องราวได้ดีขึ้น

การตัดต่อขั้นสุดท้าย (fine cut )

การตัดต่อขั้นสุดท้ายต้องทำอย่างละเอียด และ ระมัดระวัง ต้องตัดต่อจนได้ ภาพตรงตามที่ต้องการให้ภาพยนตร์ ที่จะปรากฏบนจอควรจะเป็น ถือว่า การตัดต่อภาพเรียบร้อยแล้วพิมพ์ฟิล์มจากต้นฉบับทันที ที่เรียบร้อยแล้ว ในการถ่ายวิดีโอนั้น ไม่นิยมถือกล้องจับภาพหรือฉากใดนิ่งนานๆ เพราะอาจจะทำให้ผู้ชมเบื่อหน่าย ดังนั้น จึงมีการถ่ายเป็นช็อตสั้นๆ จับภาพในมุมต่างๆ กัน ถ้าเป็นการถ่ายทำด้วยกล้องเดี่ยว ก็จะต้องนำภาพทั้งหมดเหล่านั้นมาเรียงต่อกัน เข้าด้วยกันให้ถูกต้องตามเรื่องราว หรือ ตามบทวิดีโอ

ฝ่ายตัดต่อวิดีโอ (Editorial department)

คือ ฝ่ายที่มีการปฏิบัติงาน และ ความรับผิดชอบครอบคลุมงานด้านการตัดต่อการเรียงลำดับภาพยนตร์ทุกเรื่องที่บริษัทผลิตทั้งด้านงาน ตัดต่อภาพ และ งานตัดต่อเสียง กราฟิก ในที่นี้จะกล่าวถึงบุคลากร ในฝ่ายตัดต่อภาพยนตร์ดังนี้

หัวหน้าแผนก (department head)ทำหน้าที่รับผิดชอบดูแลและจัดการโดยทั่วไปทั้งแผนกเพื่อที่จะให้การปฏิบัติงานตัดต่อดำเนินไปอย่างเรียบร้อยและผ่านไปด้วยดีและทันกำหนดเวลาที่วางไว้ รวมทั้งการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า ที่เกี่ยวเนื่องกับการจัดการทั้งหมด

หน่วยที่ปรึกษา การตัดต่อภาพยนตร์ (supervising film editor)ทำหน้าที่ เป็นเหมือนผู้ช่วยของหัวหน้าแผนก ที่จะจัดการและประสานงาน ให้การตัดต่อดำเนินไปอ่างเรียบร้อยแล้วเสร็จตามกำหนดเวลา และ ทำตามหน้าที่ ที่หัวหน้าแผนกกำหนด

ผู้ตัดต่อ และ ลำดับภาพยนตร์ (film editor) คือ ผู้ที่ปฏิบัติงานด้านการตัดต่อ และ เรียงลำดับภาพของภาพยนตร์ จากวิดีโอที่ได้จากการถ่ายทำ คือ เวิร์คพรินต์ของภาพยนตร์ (work prints ) หรือที่เรียกว่า รัช หรือ เดลีส์ เป็นผู้ทำงานในระดับการตัดสินใจ การตัดต่อ โดยปรึกษา และ ประสานความคิดกับผู้อำนวยการสร้าง หรือ ผู้กำกับการแสดง ในการถ่ายวิดีโอรายการต่างๆ โดยเฉพาะที่เป็นรายการสำหรับ ออกอากาศนั้น เวลาเป็นเรื่องสำคัญมากจำเป็นที่จะต้องถ่าย ให้ได้เวลาตามที่กำหนด แม้ว่าจะถ่ายภาพที่ดีๆ สวยๆ และมีประโยชน์กับเรื่อง ที่จะเสนอมากเพียงไร

ผู้ช่วยผู้ตัดต่อ และ ลำดับภาพยนตร์ทำหน้าที่ช่วยผู้ตัดต่อ และ ลำดับวิดีโอ เช่น เป็นผู้เรียงลำดับตัดต่อเตรียมงานภาพยนตร์ เรียกว่าทำ rough cut เตรียมห้องเวิร์คพรินต์ และเตรียมเครื่องมือ และ อุปกรณ์การตัดต่อรอไว้ ให้พร้อมที่ผู้ตัดต่อ จะมาลงมือปฏิบัติงานได้ทันที บันทึกรายงานการตัดต่อ หาเวิร์คพรินต์ภาพที่ผู้ตัดต่อต้องการ

ผู้ฝึกหัดงานตัดต่อถือ เสมือนเป็นผู้ฝึกงาน ทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยของ ผู้ช่วยผู้ตัดต่ออีกทีหนึ่ง รวมไปถึงงานบริการต่างๆ ที่จะอำนวยความสะดวก ให้แก่ผู้ตัดต่อ ทำให้ผู้ตัดต่อทำงานไปได้อย่างต่อเนื่อง ด้วยสมาธิที่ดี

ช่างตัดฟิล์มเนกาทีฟ เป็นผู้ปฏิบัติงานหลังจากผู้ตัดต่อ และ ลำดับภาพยนตร์ทำงานตัดต่อเสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยเอาเวิร์คพรินต์ที่ใครไป เทียบตัดฟิล์มเนกาทีฟ ต้นฉบับให้สอดคล้องกัน

ผู้ตัดต่อเสียงประกอบ คือผู้ทำหน้าที่ตัดต่อเสียงเอฟเฟกต์ เสียงประกอบเอฟเฟกต์ เช่น เสียงเดิน เสียงระเบิด เสียงยิงปืน ให้สอดคล้องกับภาพที่ผู้ตัดต่อ และ ระดับภาพยนตร์ตัดต่อไว้

ผู้ตัดต่อเสียงดนตรี ทำหน้าที่เหมือนกันกับผู้ตัดต่อ เสียงเอฟเฟกต์ แต่จะตัดต่อทางด้านเสียงเพลงและดนตรี

ผู้ดูแลเก็บรักษาฟิล์ม ทำหน้าที่ดูแลการเก็บรักษาฟิล์มภาพยนตร์ และ เส้นเสียงทั้งหมดของภาพยนตร์แต่ละเรื่องเอาไว้ ทั้งหมด
รับ ทํา วีดีโอโฆษณาสินค้า,รับผลิตวีดีโอโฆษณา,รับถ่ายวีดีโอ ตัดต่อ ราคา,รับทําวีดีโอ presentation,ใบเสนอราคา ถ่ายวีดีโอ,รับถ่ายวีดีโอ Presentation,รับทําวีดีโอ ราคาถูก,รับถ่าย ทํา โฆษณา

Leave a Reply

%d bloggers like this: