การผลิตหนังสั้น หรือ ภาพยนตร์สั้น : รับถ่ายวิดีโอ โฆษณา

รับถ่ายวิดีโอ โฆษณา การผลิตหนังสั้น หรือ ภาพยนตร์สั้น

รับถ่ายวิดีโอ โฆษณา ก่อนที่จะผลิตหนังสั้น ผู้ผลิตจะต้องคำนึงถึง ปัจจัยต่างๆ ที่เกิดขึ้นในการผลิตไม่ว่าจะเป็น การวางแผนการจัดเตรียมการ รวมถึงวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ที่จะใช้ในการผลิตสั้น

สำหรับบทความน่ารู้บทนี้ เราได้รวบรวม และ สรุปขั้นตอนในการทำหนังสั้น มาทั้งหมด 3 ขั้นตอนดังนี้

1. การเตรียมก่อน ที่จะทำหนังสั้นนับเป็นขั้นตอนที่สำคัญ เพราะก่อนที่เราจะผลิตรายการต่างๆนั้น จะต้องมีการจัดเตรียมข้อมูล กำหนด หรือว่าการวางโครงเรื่องต่างๆ เรียกโดยรวมคือ การวางแผนงาน ก่อนที่จะทำการถ่ายทำนั่นเอง รับถ่าย ทํา โฆษณา ในการจัดเตรียมไม่ว่า จะเป็น

-โครงเรื่อง การประสานงาน อุปกรณ์ต่างๆ ในการถ่ายทำ กล้อง และ อุปกรณ์ประกอบฉาก นักแสดง งบประมาณต่างๆ ที่ใช้ในการถ่ายทำเป็นต้น

ขั้นตอนในการจัดเตรียมนั้นประกอบด้วยรายละเอียดดังนี้

 • หาแนวคิดใหม่ๆ เพื่อที่จะผลิตหนังสั้นออกมา ให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด ผู้จัดทำจะต้องมีการตั้งคำถาม กับตัวเองว่า แนวคิดที่ได้มานั้น มีประโยชน์ต่อผู้รับชมอย่างไร มีความคิดมีจินตนาการ และ ถ่ายทอดออกมาเช่นไร
 • การกำหนดวัตถุประสงค์ ของเรื่องที่จะผลิต คือ การคาดว่าสิ่งที่ผู้ชม จะได้รับคืออะไรมีวัตถุประสงค์ ที่จะเปลี่ยนแปลงทัศนคติ หรือ แสดงออกมาในด้านใด
 • วิเคราะห์  กลุ่ม เป้าหมายแน่นอนว่า ก่อนจะทำหนังสั้น คณะผู้จัดทำ จะต้องมาวิเคราะห์ก่อนว่า กลุ่มเป้าหมาย ที่จะรับชมหนังสั้น ของเรานั้นอยู่ในช่วง อายุเท่าไหร่อาชีพไหน มีความสนใจ หรือ ความต้องการทางด้านใดบ้าง เป็นต้นเพื่อให้เราผลิตหนังสั้น ออกมาได้ตรงตามความต้องการ มากที่สุด
 • พิจารณาเนื้อหา ในส่วนนี้ผู้จัดทำ จะต้องมาวิเคราะห์ เนื้อหาสาระของหนังว่า มีความทันสมัยตรงใจ หรือ มีความน่าเชื่อถือ มากน้อยเพียงใดทั้งนี้ จะต้องอ้างอิงเอกสารตำราต่างๆ จากผู้เชี่ยวชาญในด้านนั้นๆ และ แหล่งข้อมูลต่างๆ ที่มีความน่าเชื่อถือเนื้อหา จะต้องนำเสนอออกมา ได้อย่างครบถ้วน
 • การเขียนบทละคร ในส่วนนี้จะต้องคำนึงถึงแนวคิด และ การวิเคราะห์เนื้อหา เป็นหลักผู้จัดทำ จะต้องมากำหนดลำดับก่อนหลัง เพื่อที่จะนำเสนอภาพ และ เสียงได้ตรงมากยิ่งขึ้น ในกระบวนการเขียนบทนั้น 
 • จะต้องมีไอเดีย และ นำเสนอในรูปแบบใหม่ๆ รับทําวีดีโอ ราคาถูก ให้เข้ากับในยุคปัจจุบันมากยิ่งขึ้น หากเราถ่ายทอดสิ่ง ที่ล้าสมัยควร มีหลักฐานอ้างอิง เพื่อให้เกิดความน่าเชื่อถือ แก่ผู้รับชม
 • กำหนดวัสดุในการถ่ายทำ ในการถ่ายทำแต่ละครั้งนั้น จะต้องมีอุปกรณ์ประกอบฉากไม่ว่าจะเป็นโต๊ะ ตู้ เตียง หรือแม้แต่ฉากสวนสาธารณะ 
 • ก็จะต้องมีอย่างเช่น ถังขยะ หรือเก้าอี้ม้านั่งเป็นต้น ในบทจะต้องกำหนด รายละเอียดต่างๆ ให้เรียบร้อยเพื่อให้ฝ่ายจัดหาได้ เตรียมมาไว้อย่างถูกต้อง
 • กำหนดตัวผู้แสดง หรือ ผู้ดำเนินรายการทั้งนี้ จะต้องเลือกคนที่เหมาะสม กับบทละครนั้นๆ เพื่อให้สามารถถ่ายทอดสด ออกมาได้ดีที่สุด 
 • และ ต้องเป็นบุคคลที่สะดุดตาผู้ชม เพื่อให้เกิดภาพจดจำ หากมีการจดจำ นักแสดงของละครได้แล้ว มีโอกาสที่ละครนั้น จะถูกพูดถึงต่อกัน
 • การดูแลจัดสรร งบประมาณในส่วนนี้ รับถ่ายวีดีโอ Presentation จะมีการตั้งงบประมาณไว้ และ กำหนดค่าใช้จ่ายอย่างละเอียดไม่ว่า จะเป็นค่าตอบแทนผู้ดำเนินรายการ ค่าผลิตวัสดุต่างๆ ค่าเบี้ยเลี้ยงค่า ที่พักพนักงานเป็นต้น
รับถ่ายวิดีโอ โฆษณา

2. ขั้นตอนในการผลิตหนังสั้นขั้น ตอนนี้การดำเนินการถ่าย ทำตามบท หรือ สตอรี่บอร์ดที่ได้วางไว้ ที่ทำงานที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ได้แก่ ผู้กำกับช่างภาพช่างไฟ นักแสดงช่างศิลป์ ช่างเทคนิค เสียงรวมถึงทีมงานต่างๆ ทั้งนี้ในการถ่ายทำ แต่ละครั้ง 

อาจจะมีการถ่ายทำนอกสถานที่ หรือ มีการเดินทางฝ่ายสถาน ที่จะต้องมีการเซ็ตฉาก และ ฝ่ายงบประมาณจะต้องมีงบประมาณ ในการเดินทาง และ ที่พักไว้ด้วยเป็นต้น

ในการถ่ายทำนั้น จะต้องมีการเปลี่ยนฉากไปเรื่อยๆ ใบเสนอราคา ถ่ายวีดีโอ ทั้งนี้เพื่อไม่ให้มุมภาพซ้ำเดิม และ ให้ผู้ชมเข้าใจรายละเอียด และ เข้าถึงสิ่งที่เราจะนำเสนอ ได้มากยิ่งขึ้น ดังนั้นทีมงานจะต้องมีการประชุมเตรียมงาน และ มอบหมายงานอย่างชัดเจน โดยองค์ประกอบ ในการผลิตงานมีดังนี้

 • ด้านบุคคลในการผลิตหนังสั้น จะต้องทำงานกันเป็นทีมใน 1 ทีม จะมีหลากหลายตำแหน่งซึ่งแต่ละคน มีพื้นฐานต่างกัน ดังนั้นการทำงานร่วมกัน ให้ประสบผลสำเร็จจะต้องมีความเข้าใจกัน และ พูดภาษาเดียวกัน
 • สถานที่ในการจัดสถานที่ เพื่อเตรียมการถ่ายทำนั้น จะแบ่งออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ๆนั่นก็คือ ถ่ายทำในสตูดิโอ และ ถ่ายทำนอกสตู ทั้งนี้ฝ่ายสถานที่จะต้องได้รับกำหนดการล่วงหน้า เพื่อจัดเตรียมสถานที่อย่างชัดเจน 
 • มีการกำหนดเวลาอุปกรณ์ประกอบฉากต่างๆ ที่ได้รับมอบหมาย นอกจากนี้ จะต้องควบคุมแสงสว่าง และเสียง ที่อาจจะเกิดขึ้นในขณะการถ่ายทำเป็นต้น
 • อุปกรณ์ในการผลิตหนังสั้น ทั้งนี้ผู้กำกับฝ่ายเทคนิค รับทําวีดีโอ presentation จะเป็นคนสั่งเตรียมอุปกรณ์ต่างๆไม่ว่า จะเป็นกล้องวิดีทัศน์ ระบบเสียงการจัดแสง นอกจากนี้ ยังมีอุปกรณ์สำรองบางอย่าง เพื่อมาสำรองไว้ หากเกิดปัญหาในการถ่ายทำ
 • ผู้ดำเนินรายการหรือ ผู้เข้าร่วมรายการรวมถึง ตัวนักแสดงจะต้องเตรียมตัวสำหรับการถ่ายทำซึ่ง ทั้งนี้ จะเริ่มจากการคัดเลือก และ การซักซ้อมบทละคร รวมถึงการมาทำความรู้จัก กับนักแสดงท่านอื่น 
 • ที่ต้องเข้าร่วมประกอบฉาก กันทั้งนี้ก็เพื่อให้การถ่ายทำออกมา ได้สมบูรณ์แบบมากที่สุด นักแสดงไม่เกร็ง นักแสดงสามารถถ่ายทอด ออกมาได้ดีที่สุดนั่นเอง

3. หลังการ ถ่ายทำขั้นตอนหลังจากการถ่ายทำนั้น รับถ่ายวีดีโอ ตัดต่อ ราคา จะเป็นในส่วนของการลำดับภาพ และการตัดต่อทั้งนี้ จะมีการเรียงลำดับภาพ ให้ตรงกับสตอรี่บอร์ด และ นำเสียงหรือเอฟเฟกต์ต่างๆเข้ามาเสริม เพื่อให้การถ่ายทอด หรือ บทละครนั้นๆ ออกมาได้บรรยากาศมากยิ่งขึ้นนอกจากนี้

นักแสดง อาจจะมีในส่วนของการอัดเสียง เพิ่มเติมขึ้นอยู่กับบทละครนั้นๆ ในส่วนของการตัดต่อ จะต้องมีอุปกรณ์ที่ทันสมัยมากยิ่งขึ้นไม่ว่า จะเป็นการลงสีภาพให้ตรงกับยุคสมัย หรือแม้กระทั่ง การมี text เพื่อให้ผู้ชมเข้าใจมากยิ่งขึ้นว่า นักแสดงพูดถึงเรื่องอะไร

ซึ่งองค์ประกอบ ของการตัดต่อมีดังนี้

 • การลำดับภาพ หรือ either หลังจากที่ได้ วิดีโอดิบมาเรียบร้อยแล้ว จะต้องอยู่ในขั้นตอนการลำดับภาพ ก่อนที่จะนำไปตัดต่อจริง แบบใส่เอฟเฟควิดีโอดนตรีประกอบจะต้องมีการเรียงลำดับภาพ วิดีโอให้ตรงกับเนื้อเรื่องเสียก่อน
 • การบันทึกเสียงในการถ่ายทำแต่ละครั้ง เสียงที่ใช้อาจจะเป็นเสียงที่ใหม่ ไม่ใช่เสียงสำเร็จที่มีไว้อยู่แล้ว ทั้งนี้ฝ่ายเสียงจะไป รับผลิตวีดีโอโฆษณา สร้างดนตรีประกอบ หรือ แม้แต่เอฟเฟกต์ต่างๆนั่นเอง
 • ตรวจสอบวิดีโอ เมื่อมีการรวบรวมภาพกับเสียงเข้าด้วยกัน เรียบร้อยแล้วจะต้องมีการฉาย เพื่อตรวจสอบว่าควรปรับปรุง แก้ไขตรงไหนหรือไม่
 • การประเมินผลในขั้นตอนนี้ จะต้องมีการตรวจสอบวิดีโอ หลังจากที่มีการแก้ไขเรียบร้อยแล้ว โดยจะประเมินความถูกต้องของเนื้อหา และเทคนิคในการนำเสนอโดยผู้เชี่ยวชาญ ทั้งด้านบท และ ผู้กำกับงานผลิตจะต้องประเมิน 
 • การผลิตว่ากลุ่มตรงกับกลุ่มเป้าหมาย และ ความน่าสนใจมีมากน้อยเพียงใดนอกจากนี้ การเผยแพร่จะต้องมาเตรียมตัว หากมีการเผยแพร่ ออกสู่สายตา ประชาชน

ในเนื้อหาข้างต้นนี้ เป็นเพียงการสรุปขั้นตอน ในการทำหนังสั้นเท่านั้น รายละเอียดในการทำหนังสั้นค่อนข้างมีความละเอียด และ รับ ทํา วีดีโอโฆษณาสินค้า ต้องใช้ความรอบคอบอย่างสูง ในการจัดทำหนังสั้นในแต่ละเรื่อง ต้องทำงานเป็นทีม

ดังนั้นหากจะต้องมีการทำงานร่วมกัน กับตำแหน่งอื่น จะต้องศึกษาคำศัพท์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการถ่ายทำ เนื่องจากในกองถ่ายนั้น จะพูดศัพท์เทคนิคหรือศัพท์ เกี่ยวกับการถ่ายทำ หากมีคนใดคนนึงไม่เข้าใจ และ ไปสื่อสารผิดอาจจะทำให้เกิดปัญหา 

ในการถ่ายทางขึ้นไดดังนั้นหากยังไม่เข้าใจในคำศัพท์ จะต้องเก็บเกี่ยวประสบการณ์ เพื่อให้การทำงานในกอง และ การทำงานร่วมกับคนอื่นราบรื่นด้วย

สามารถติดตาม สาระดีๆได้ที่ รับถ่ายวิดีโอ Dsorganizing

Leave a Reply

%d bloggers like this: