ถ่ายภาพ : แสงแฟลช เคล็ดลับภาพสวยในวันที่ไม่มีแสง

ถ่ายภาพ : แสงแฟลช เคล็ดลับภาพสวยในวันที่ไม่มีแสง

ถ่ายภาพ แสงแฟลช เคล็ดลับภาพสวยในวันที่ไม่มีแสง

แสง ถือเป็น สิ่งงที่จำเป็นอย่างมากของการถ่ายภาพ หากไม่มีแสงในการใช้ถ่ายภาพ ไม่ว่าจะเป็นแสงธรรมชาติ หรือแสงสังเคราะห์ ก็ไม่สามารถที่จะทำการถ่ายภาพได้ โดยทั่วไปแล้วเราอาศัยแสงจากดวงอาทิตย์ แต่แสงอาทิตย์ ที่เป็นแสงจากธรรมชาติเรา

ไม่สามารถควบคุมได้ จึงได้มีการคิดค้นแสงสังเคราะห์ หรือ แฟลช เพื่อช่วยให้เป็นจุดกำเนิดแสง แสงชนิดนี้มีรูปแบบไฟสว่างขึ้นเพียง 1-2 วิ เป็นอุปกรณ์จำเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะช่วงเวลาที่แสงอาทิตย์ไม่เป็นใจ ซึ่งเชื่อว่าไม่มีช่างภาพคนไหนไม่รู้จักการใช้แฟลช 

และยังมั่นใจว่า มีช่างภาพหรือผูเที่ชอบถ่ายภาพ ถ่ายภาพครอบครัว จำนวนมากที่ยังไม่เข้าใจเรื่องแฟลชมากพอ อย่างเช่น เทคนิคที่จำเป็น และน่าใช้ วันนี้เราจะมาพูดถึงการใช้แฟลชระดับพื้นฐาน ซึ่งค่อนข้างเน้นสำหรับการใช้งานแบบทั่วไป แต่จะมีข้อมูลทางเทคนิคมาฝากกัน

ระยะห่างทำให้การใช้แสงไฟ และแสงแฟลชมีความแตกต่าง

สำหรับเรื่องที่มีความสำคัญมากเรื่องหนึ่ง คือ การกระจายแสงของแฟลช ระดับความสว่างของแสงแฟลชนั้น มักจะลดลงตามระยะทาง แม้ว่าจะเป็นแนวลึกหรือความไกล/ใกล้ระหว่างวัตถุกับแฟลช ซึ่งมีผลต่อการรับแสงของวัตถุ ที่มีการจัดวางตำแหน่งแตกต่างกัน 

การกระจายแสงนั้นหากจะเปรียบเทียบกับแหล่งกำเนิดแสงที่เป็นแสงต่อเนื่องอย่างเช่น หลอดไฟแบบกลม หรือเทียน จะช่วยทำให้เราเห็นได้ว่า แสงมีการกระจายตัวออกไปในทุกทิศทางเท่า ๆ กัน และความเข้มแสงก็จะจางลงไป เมื่อมีระยะห่างจากแหล่งกำเนิดแสงมากขึ้น       

หากอธิบายให้จำง่าย ๆ ก็คือ เมื่อวัตถุอยู่ห่างจากกล้องเป็นระยะทางห่างกัน 1 เท่า แสงแฟลชจะลดลงไป 2 สต็อป เรื่องนี้มีผลต่อการเลือกใช้เลนส์ studio ถ่ายภาพ เมื่อเราต้องการถ่ายภาพวัตถุ หรือบุคคลที่อยู่ห่างกันด้วยแสงแฟลช 

การจะควบคุมให้วัตถุหรือบุคคล ที่อยู่ด้านหลังให้ได้รับแสงแฟลช ใกล้เคียงกับบุคคลด้านหน้านั้น เราจะต้องพยายามปรับค่าสัดส่วน ของระยะห่างระหว่างกล้อง กับวัตถุแรกและระยะห่างระหว่าง วัตถุแรกกันวัตถุที่สองให้ลดลง 

หรือพูดง่าย ๆ ก็คือเมื่อเรายิ่งใช้เลนส์มุมกว้างมากขึ้น ความแตกต่างของระยะห่าง ของวัตถุจะมีมากตามไปด้วย แต่ถ้าใช้เลนส์เทเล เราก็ต้องถอยออกมา เพื่อให้เก็บองค์ประกอบได้เท่ากัน ทำให้สัดส่วนของระยะห่าง

ds organizing

ระหว่างกล้องกับวัตถุแรก และระยะห่างระหว่างวัตถุแรก กับวัตถุที่สองนั้น ห่างกันลดลง มีผลทำให้วัตถุได้รับแสงในสัดส่วน ที่แตกต่างกันไม่มาก ถ่ายภาพ 3 มิติ เพราะฉะนั้นตำแหน่งของกล้อง และการเลือกใช้เลนส์มีผลต่อการได้รับแสงแฟลช

นอกจากเรื่องระยะทางแล้ว ในมิติด้านกว้างยาวก็จะมีเรื่องที่ เกี่ยวกับรัศมีการกระจายแสง ของแฟลชหรือวงแสงในการกระจายแสง หากแฟลชที่ไม่มีระบบซูมหัวแฟลช การกระจายตัวของแสงจะเท่ากันเสมอ 

แต่แฟลชมักจะมีระบบซูมหัว แฟลชเพื่อรวมกำลังแสงยิงแสง ให้สอดคล้องกับเลนส์ที่ใช้ ในแนวคิดเดียวกันระยะห่างของพื้นที่ ภาพระหว่างกึ่งกลางภาพ กับขอบภาพนั้นแตกต่างกัน เมื่อใช้เลนส์มุมกว้างสัดส่วนของระยะ 

ห่างจากกึ่งกลางภาพ ก็จะมีมากกว่าเลนส์เทเล หากใช้ซูมที่แฟลชเป็นมุมแคบ กว่าเลนส์ที่ใช้ถ่ายภาพบริเวณของภาพแสงแฟลช คอนเซ็ป ถ่ายภาพ ก็ไม่สามารถยิงแสงกระจายได้ทั่วถึงขอบภาพจะมืด เรื่องเหล่านี้เป็นข้อมูลเรื่องพื้นฐานของการทำงานของแฟลช

ทำความรู้จักระบบการทำงานของแฟลชแบบต่าง ๆ       

เมื่อเราเปิดแฟลชหรือกล้องก็จะพบว่าแฟลชนั้นมีระบบการทำงานต่าง ๆ หลายฟังก์ชั่น โดยทั่วไปแล้วก็จะมีระบบชดเชยแสงแฟลช, ระบบแฟลชสัมพันธ์ความเร็วชัตเตอร์ต่ำ (Slow Sync), ระบบถ่ายภาพคร่อมแสงแฟลช, 

ระบบแฟลชสัมพันธ์ชัตเตอร์ความเร็วสูง (High Speed Sync), ระบบแฟลชแก้ตาแดง (Red Eye Reduction), ระบบแฟลชสัมพันธ์ม่านชัตเตอร์ชุดที่สอง และอาจจะรวมไปถึงการควบคุมแฟลชแบบไร้สาย (Wireless) 

และการแบ่งกำลังแฟลชแบบแมนนวล ถ่ายภาพมือถือ ระบบเหล่านี้ใช้งานในหลากหลายสถานการณ์ และส่วนใหญ่ มักเลือกใช้กับได้อย่างถูกต้องอยู่แล้ว ทุกระบบแฟลชนั้นยังคงอยู่ใน 2 แนวคิดใหญ่ ของการใช้แฟลชถ่ายภาพ คือ การใช้แฟลชเป็นแสงหลัก หรือ ใช้แฟลชเป็นแสงเสริม

การใช้แฟลชเป็นแสงหลัก จำเป็นต้องใช้ในสถานการณ์ใด

เมื่อถ่ายภาพในสภาพแสงธรรมชาติ แล้วอยู่ในสภาพแสงน้อย แสงไม่เพียงพอในการถ่ายภาพ  ความเข้มแสงของแสงธรรมชาติ ต่ำเกินไป ค่าความไวชัตเตอร์ ที่กล้องวัดแสงได้ มีค่าต่ำเกินไป ที่จะถือกล้องถ่ายภาพด้วยมือ 

หรือค่าความไวชัตเตอร์นั้น ไม่สามารถหยุดการเคลื่อนไหว ของวัตถุในภาพได้ แฟลชจะเป็นอุปกรณ์ที่ถูกใช้เป็น แหล่งกำเนิดแสงหลักในการถ่ายภาพ โดยแสงหลัก เป็นแสงที่มีอิทธิพลต่อ การบันทึกแสงของกล้องมากที่สุด 

ซึ่งอาจจะมีแหล่งกำเนิดมาจาก หนึ่งแหล่งหรือมากกว่าก็ได้ ดังนั้นการใช้แสงแฟลช เป็นแสงหลักในการถ่ายภาพ จึงหมายถึงแสงที่วัตถุได้รับนั้น เทคนิคถ่ายภาพ มีที่มาจากแสงแฟลชเป็นหลัก สถานการณ์ที่จำเป็นต้องใช้แสงแฟลชเป็นแสงหลัก 

คือ ค่าความเข้มแสงของ แสงธรรมชาติมีน้อยมาก เช่น ในเวลากลางคืน หรือเมื่ออยู่ในสถานการณ์ที่แสงธรรมชาติ มีความเข้มแสงน้อยวัดแสงแล้วพบว่า ค่าความไวชัตเตอร์มีค่าต่ำเกินไป ต้องใช้แฟลชในการถ่ายภาพ ในกรณีที่ไม่มีแฟลช Hot Shoe ภายนอก กล้องบางรุ่นหรือ

กล้องดิจิตอลคอมแพ็ค จะมีแฟลชที่ติดตั้งมากับตัวกล้อง เปิดระบบแฟลชให้แฟลชทำงาน หรือกดปุ่ม เพื่อให้แฟลชยกตัวขึ้น สำหรับกล้องที่มีแฟลชแบบ Pop up กล้องดิจิตอล และแฟลชรุ่นใหม่ที่ใช้ในปัจจุบัน จะมีระบบทำงานแบบ TTL ซึ่งจะทำงานยิงแสงแฟลช ให้มีค่าแสงที่พอดี โดยอัตโนมัติ

ทั้งหมดนี้เป็นเทคนิคการใช้แสง เทคนิคถ่ายภาพบุคคล ในวันที่มีแสงน้อย ไม่จำเป็นต้องรอให้ แสงธรรมชาติออกมาเพียงอย่างเดียว เพียงแค่ใช้เทคนิคนี้ ก็ไม่ต้องง้อแสงแดดจากธรรมชาติ ยิ่งในวันที่แสงน้อย เทคนิคเหล่านี้ ถือเป็นประโยชน์ทั้งกับ ช่างภาพมืออาชีพ และ ช่างภาพมือสมัครเล่นเลยทีเดียว

ขอบคุณข้อมูลดีๆจาก เพจ ดีเอสออร์แกไนซิ่ง จำกัด

Leave a Reply

%d bloggers like this: